PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMER

Het Nieuwe Theater waardeert uw belangstelling voor haar producties en uw bezoek aan deze website. Privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waar we uiteraard aandacht aan besteden.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of prijsvraag of ter uitvoering van een overeenkomst.

Inschrijving e-mailing
Indien u zich vrijwillig via hetnieuwetheater.nl hebt aangemeld om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en aanbiedingen van Het Nieuwe Theater, worden uw gegevens door ons gebruikt conform het artikel ‘Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie’ in dit privacy statement.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie
Het Nieuwe Theater gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op klanttevredenheid, marktonderzoeken en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen jouw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Opt-out
We willen uw gegevens dus graag gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren en indien van toepassing naar uw mening te vragen. Uiteraard is deelname volledig vrijwillig. U kunt zich, indien gewenst, altijd uitschrijven of gegevens wijzigen. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven.

Beveiliging
Het Nieuwe Theater heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Het Nieuwe Theater bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken:

  • Voor vragen over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen;
  • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken;
  • U kunt Het Nieuwe Theater om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren;
  • U kunt Het Nieuwe Theater vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.

Gelinkte sites
De website(s) en e-mail nieuwsbrieven kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites worden niet regelmatig beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door ons en Het Nieuwe Theater is derhalve niet verantwoordelijk, noch aanvaardt Het Nieuwe Theater enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Deze links impliceren geen samenwerking van Het Nieuwe Theater met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze website(s), is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Het Nieuwe Theater sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites. De informatie op www.hetnieuwetheater.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.